วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างการแก้สมาการ


ตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหา


การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตตุรัส


การสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว


การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า